هواپیمای خورشیدی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. رباتیک
  4. chevron_right
  5. هواپیمای خورشیدی

شرح پروژه

این هواپیما با شارژ خورشیدی و پنل‌های خورشیدی بر روی بال آن طراحی و ساخته شده بود. ماکزیمم زمانی که پروازش را تست کردیم ۶ ساعت بود ولی قابلیت پرواز تا ۸ ساعت را هم داشت. اولین هواپیمای خورشیدی در خاورمیانه در زمان خودش بود. اسپن بال این هواپیما ۳ متر، ارتفاع پروازش ۸۰۰۰ پا و برد پروازش را تا ۶۰ کیلومتر تست گرفتیم که البته قابلیت پرواز در بیشتر از این مقادیر را هم داشت.

ROV 2

ROV 1

ربات بازرس لوله ۲

ربات بازرس لوله ۱

ربات بازرس لوله ۱
هواپیمای بازرس ۲
فهرست